Užitočné info

28.07.2011 16:53

Fakty a mýty o plastových oknách

  Počet komôr V minulosti (pred 10-15 rokmi) bol počet komôr hrubým vodítkom kvôli predstave o kvalite tepelnej izolácie (teda hodnote prechodu tepla) rámov okien a dverí. Vďaka rôznym veľmi účinným konstrukčným či technologickým opatreniam pri návrhu a výrobe moderných profilov je dnes množstvo komôr profilov úplne nepodstatné. Napr. trojkomorové profily opatrené vnútornou tepelnou izoláciou (vypenením), majú výrazne lepšie hodnoty tepelnej izolácie, ako napr. štandardné osemkomorové profily. Rozhodujúce pre stanovenie kvality tepelnej izolácie je teda iba a len hodnota prechodu tepla rámami - teda Uf [W/m2K]. Čím nižšie Uf, tým lepšie izolačné schopnosti. Extruzná trieda (class A / class B) trieda A - hrúbka vonkajšej steny profilov 3mm (s toleranciou -0,2mm) trieda B - hrúbka vonkajšej steny profilov 2,7mm (s tolerancou -0,2mm) Opät relikt z minulosti. V dobách dvoj a trojkomorových profilových systémov bola hrúbka vonkajších stien profilov dôležitou veličinou....

—————

27.06.2011 14:29

Rosenie okien

  Prečo sa rosia okná? Príčin je veľa, rovnako ako riešení. Na možné riešenia vás upozorníme na nasledujúcich riadkov. Rosenie plastových okien sa javí ako problém, s ktorým sa stretávame pomerne často je to priamy dôsledok niektorých prirodzených fyzikálnych javov. Ide o povrchovú kondenzáciu vodných pár, ktorá nastáva, ak je povrchová teplota zasklenia nižšia než teplota rosného bodu. Mnohé moderné izolačné dvojsklá majú vyhovujúce vlastnosti z hľadiska hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Štandardom býva sklo s koeficientom prechodu tepla U=1,1 W/(m2.K). V praxi sa možno stretnúť s problémami kondenzácie vodnej pary najmä v blízkosti dištančného profilu, teda po obvode zasklenia, záleží však aj od vlastností rámovej konštrukcie, styku zasklenia a rámu, spôsobu a intenzity vetrania miestnosti a produkcie vodnej pary v miestnosti (napr. aj bežné dýchanie, sušenie bielizne v priestoroch bytu a pod). Koľko vody sa produkuje? Izbové rastliny - 7-15 g / hodinu Sušenie mokrej...

—————

—————


Diskusná téma: Užitočné info

Neboli nájdené žiadne príspevky.