Fakty a mýty o plastových oknách

28.07.2011 16:53

 

Počet komôr

V minulosti (pred 10-15 rokmi) bol počet komôr hrubým vodítkom kvôli predstave o kvalite tepelnej izolácie (teda hodnote prechodu tepla) rámov okien a dverí. Vďaka rôznym veľmi účinným konstrukčným či technologickým opatreniam pri návrhu a výrobe moderných profilov je dnes množstvo komôr profilov úplne nepodstatné. Napr. trojkomorové profily opatrené vnútornou tepelnou izoláciou (vypenením), majú výrazne lepšie hodnoty tepelnej izolácie, ako napr. štandardné osemkomorové profily.

Rozhodujúce pre stanovenie kvality tepelnej izolácie je teda iba a len hodnota prechodu tepla rámami - teda Uf [W/m2K]. Čím nižšie Uf, tým lepšie izolačné schopnosti.

Extruzná trieda (class A / class B)

trieda A - hrúbka vonkajšej steny profilov 3mm (s toleranciou -0,2mm)

trieda B - hrúbka vonkajšej steny profilov 2,7mm (s tolerancou -0,2mm)

Opät relikt z minulosti. V dobách dvoj a trojkomorových profilových systémov bola hrúbka vonkajších stien profilov dôležitou veličinou. Dôvodom bolo dosiahnutie dostatočnej pevnosti rohových zvarov. Profily mali v tých dobách len málo vnútorných stien a priečok a pevnosť rohov tak bola daná prevažne množstvom zvareného materiálu vonkajších stien profilov. V dnešnej dobe mnohokomorových systémov veľkých stavebných hĺbok (70mm a viac) je v profiloch výrazne viac materiálu (steny a priečky) ako bývalo v profiloch dvoj a trojkomorových. Nie je teda dôvod tvoriť extra hrubé vonkajšie steny profilov, lebo pevnosť rohov veľmi pozitívne ovplyvňuje množstvo vnútorných stien a priečok. Dnešné hlboké profily vyrábané v extruznej triede B majú až o 50% vyššiu pevnosť rohov, ako trojkomorové profily v triede A.

Rohová pevnosť

viď extrúzna trieda. Rohová pevnosť bola v minulosti sledovaným a skúšaným parametrom. Po nástupe moderných profilov (70 mm a viac, počet komôr 4 a viac) sa ukázalo sledovanie tohoto parametru ako nepodstatné pre kvalitu okna. Vypadlo aj zo skúšok pre stanovenie kvalitatívnych parametrov okna (prehlásenie o zhode, CE značka…). Rohová pevnosť rámov a krídiel plastových okien viac ako 10x prekračuje rohovú pevnosť okien drevených…!

Uzavretá výztuž

Vyztužovanie plastových okien má 2 zásadné dôvody:

zvýšiť stabilitu profilov zaťažených vetrom a vlastnou hmotnosťou okna - teda okenných krídiel (rámy sú zakotvené po celom obvode do ostenia alebo spojené do zostáv pomocou prvkov zabezpečujúcich statiku zostavy)

zamedziť nadmerným deformáciám rámov a krídiel vplyvom teplotnej rozťažnosti plastových profilov

Vzhľadom na to, že uzavretú výstuž je možné vložiť len do rámov okien - a nie do krídiel, je jej význam zo statického  hľadiska úplne nepodstatný.

Na strane druhej uzavrené výstužné profily negatívne ovplyvňujú tepelnú izoláciu profilov. Všetci výrobcovia robia skúšky svojich profilov s otvorenými výstužami (niektorí dokonca bez výstuží!), aby dosiahnuté výsledky prechodu tepla rámami Uf boli čo najlepšie. Vloženie uzavretej výstuže potom vždy znamená zhoršenie prechodu tepla oproti deklarovaným hodnotám s výstužou otvorenou. Uzavretá výstuž teda neprináša žiadnu výhodu - skôr naopak.

Regenerát

Čo sú vlastne profily vyrobené z regenerátu? Všeobecne profily, pri ktorých výrobe bol použitý materiál, ktorý bol už raz roztavený a vyextrudovaný. Najčastejšie sa jedná o materiál vznikajúci pri výrobe profilov (profily mimo rozmerovej tolerancie) či odrezky z výroby okien. Tento úplne prvotriedny materiál by bolo nutné ináč vyhodiť a zlikvidovať (spáliť alebo uložiť na skládku), čo by bolo na jednej strane škoda a na druhej strane úplne nehospodárne a ostro odporujúce požiadavkám na zachovanie kvalitného životného prostredia. V záujme uzavretia toku materiálu (striktná požiadavka EU) je tento materiál naspäť primiešavaný do materiálu, z ktorého sa znovu vyrobia profily na okná. Materiálové charakteristiky sú prísne sledované a dozorované nezávislými orgánmi a v praxi sa nelíšia od prvomateriálu. V niektorých parametroch prvomateriál dokonca prekonávajú. Na trhu je bez akýchkoľvek problémov tento materiál od roku 1996. Regenerát používajú (skryte či viditelne) všetci výrobcovia profilových systémov na trhu (je to ich dobrovoľnou povinnosťou). 

Zvyčajnou praxou v SR je vytváranie dojmu u zákazníkov, že profily vyrábané s podielom regenerátu sú kvalitatívne horšie ako profily z prvomateriálu. Túto „argumentáciu“ však používajú len nekompetentní výrobcovia a predajcovia, ktorí nepoznajú stav technológie a výrobnej praxe. Dnes sa bez podielu regenerátu prakticky žiadny systém nevyrába. Teda aj takéto tvrdenie o zlej kvalite profilov s podielom regenerátu môže byť pre Vás vodítko pre rozlíšenie kvality - či skôr nekvality dodávateľa.

V Nemecku sa od plastových okien už ustupuje…

napriek všetkým faktom sa toto tvrdenie stále dookola objavuje - pochopiteľne z úst výrobcov okien z iných materiálov. Faktom je, že i napriek najrôznejším kolísaniam trhu je (v Nemecku a celej Európe) podiel plastových okien na celkovom počte vyrobených okien medziročne konštantný či mierne vzostupný - viď graf, každopádne však veľmi výrazne presahujúci ostatné materiály - drevo i hliník.

—————

Späť