Spoločnosť WINDOR-PK s.r.o. so sídlom v Pezinku bola založená v roku 2004. Hlavným predmetom činnosti bol predaj a montáž plastových a hliníkových okien, dverí a príslušenstva. V priebehu  rokov sa firma úspešne etablovala na trhu a našla stabilných odberateľov medzi  firmami a uspokojila veľké množstvo konečných spotrebiteľov. Plastové okná a dvere sa vyrábajú na jednej z najmodernejších výrobných liniek od talianskej spoločnosti FIMTEC.

Firma WINDOR-PK s.r.o. na výrobu svojich okien a dverí používa zdravotne nezávadné, ekologicky prijateľné, bezolovnaté profily GREENLINE od nemeckej spoločnosti TROCAL, ktorá má ešte ako jeden z mála výrobcov profilov celú svoju výrobnú prevádzku v Nemecku a patrí do skupiny výrobcov PROFINE, ktorá je jedným z najväčších producentov plastových profilov na svete.

Konštrukčné prvky okien sú certifikované TSÚS Nitra. Okná ako celkový konštrukčný prvok sú certifikované podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v spolupráci s technickým a skúšobným ústavom stavebným.

Cieľom spoločnosti WINDOR-PK s.r.o. je prinášať zákazníkom produkty s vysokou úžitkovou hodnotou, vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukovo izolačnými vlastnosťami, moderným dizajnom, ekologicky prijateľné a v dnešnej dobe s tak dôležitou priaznivou cenou.