Rosenie okien

27.06.2011 14:29

 

Prečo sa rosia okná? Príčin je veľa, rovnako ako riešení. Na možné riešenia vás upozorníme na nasledujúcich riadkov. Rosenie plastových okien sa javí ako problém, s ktorým sa stretávame pomerne často je to priamy dôsledok niektorých prirodzených fyzikálnych javov. Ide o povrchovú kondenzáciu vodných pár, ktorá nastáva, ak je povrchová teplota zasklenia nižšia než teplota rosného bodu. Mnohé moderné izolačné dvojsklá majú vyhovujúce vlastnosti z hľadiska hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Štandardom býva sklo s koeficientom prechodu tepla U=1,1 W/(m2.K).

V praxi sa možno stretnúť s problémami kondenzácie vodnej pary najmä v blízkosti dištančného profilu, teda po obvode zasklenia, záleží však aj od vlastností rámovej konštrukcie, styku zasklenia a rámu, spôsobu a intenzity vetrania miestnosti a produkcie vodnej pary v miestnosti (napr. aj bežné dýchanie, sušenie bielizne v priestoroch bytu a pod).

 • Koľko vody sa produkuje?

 • Izbové rastliny - 7-15 g / hodinu
 • Sušenie mokrej bielizne (4,5 kg vyžmýkanej mokrej bielizne) - 50 - 200 g / hodinu
 • Kúpanie vo vani - cca 1100 g / hodinu
 • Sprchovanie - cca 1700 g / hodinu
 • Krátkodobé varenie - 400 - 500 g / hodinu
 • Dlhodobé varenie - 450 - 900 g / hodinu
 • Pečenie - cca 600 g /hodinu
 • Umývačka riadu - cca 200 g / 1 umytie
 • Pračka - 200 - 350 g / 1 pranie
 • Spánok - 40 - 60 g / hodinu
 • Domáce práce - cca 90 g / hodinu
 • Namáhavá práca - cca 175 g / hodinu

Kondenzácia vodnej pary býva časovo obmedzená vykonávanou činnosťou, alebo má trvalejší charakter. Vo všeobecnosti sa však považuje za neželaný jav s negatívnymi dôsledkami na hygienu vnútorného prostredia (hrozba vzniku plesní) a zníženie trvanlivosti materiálov. Používanie vnútorných žalúzií, nesprávneho umiestnenia závesov, či záclon a prerušovaný spôsob vykurovania môže túto poruchu zvýrazňovať, rovnako ako nepriedušné laminátové podlahy a nátery stien farbami so zvýšeným obsahom latexu.

Zo stavebného hľadiska je veľmi dôležité miesto, resp. rovina osadenia okna vzhľadom na obvodový múr. Najhorší prípad nastáva, ak sú okná osadené zarovno vonkajšej línie obvodovej steny. V rekonštruovaných objektoch je situácia trocha komplikovanejšia, treba rozlišovať trebárs panelákové byty, ktoré sú spravidla suché, v priaznivom vlhkostnom stave, v rodinných domoch z 50.-60. rokov minulého storočia s tzv. špaletovými alebo kastlíkovými oknami je situácia zložitejšia, keďže okná sa „pýtajú“ osadiť v úrovni vonkajšej strany pôvodného okna. Nastáva potom situácia, keď šírka vonkajšieho ostenia je 10 - 13 cm a vnútorného ostenia až 30 - 35 cm, s tým spojený je problém širokej vnútornej parapetnej dosky (paradoxne - to je nezriedka požiadavka „gazdinej“, aby mala miesto na kvety !!). Hotová katastrofa nastane, keď parapet presahuje ponad vyhrievacie teleso - radiátor. Ak si dáte na parapetnú dosku ešte aj nejaký ten kvetináč s kvetmi, tak niet divu, že sa okná, najmä ráno a v zimnom období zarosia. Rosenie okien môže nastať tak v paneláku ako aj v rodinnom dome, každý prípad je osobitný. Mali by ste si pred konečným rozhodnutím dať poradiť dodávateľom Vašich okien a presvedčiť sa, či problematike rozumie, opýtajte sa na typ okien, zloženie a parametre izolačného dvojskla.

—————

Späť