HLINÍKOVÉ DVERE S PREKRYTÝM KRÍDLOM

HLINÍKOVÉ DVERE S PREKRYTÝM KRÍDLOM

hliníkové vchodové dvere výplňou obojstranne prekrývajúcou krídlo

 

 • Hrúbka profilového systému ako aj skladby výplne je 77mm po celej ploche.
 • Tri tesnenia (2x dorazové, 1 komôrkové stredové) - aj pri použití skrytých závesov.
 • Tri tesnenia aj v oblasti dverného prahu.
 • Izolačné vložky v stredovej komore profilov.
 • Klzné prerušenie tepelného mosta krídla.
 • Nízky prah s prerušeným tepelným mostom a nášľapným protišmykovým tesnením.
 • Súčiniteľ prestupu tepla jednokrídlových dverí 1100 x 2100 mm Ud= 0,89 W/m2.K.
 • Inovatívna vrstvená skladba jadra zlepšujúca akustické vlastnosti.
 • Viacnásobné protipriehybové opatrenia.
 • Použitie izolačných štvorskiel v dvernej výplne.
 • Možnosť výmeny poškodených izolačných presklení priamo u zákazníka.
 • Možnosť osadenia madiel do plochy dvernej výplni.
 • Zateplený hydroizolačný podkladový panel.
 • Možnosť napojenia na iný typ profilového systému s použitím nezávislého spojováku.

      a mnoho ďalších vlastností ...

Obojstranne prekryté dverné krídlo - rez profilom